سفارش تبلیغ
صبا
امروز : چهارشنبه 97 خرداد 30 ، 12:5 صبح
دلها را روى آوردن و روى برگرداندنى است اگر دل روى آرد آن را به مستحبات وادارید ، و اگر روى برگرداند ، بر انجام واجبهاش بسنده دارید . [نهج البلاغه]