سفارش تبلیغ
صبا
امروز : یکشنبه 96 آبان 28 ، 9:53 صبح
از امام رضا علیه السلام پرسیده شد : آیا مردم می توانند پرسیدن از چیزی را که بدان نیاز دارند واگذارند؟ فرمود : نه . [یونس بن عبدالرحمان از برخی یارانش]