سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
امروز : چهارشنبه 97 مرداد 24 ، 2:27 صبح
دانشها چهار گونه اند : دانش فقه برای دین، دانش پزشکی برای تن، دانشنحو برای زبان و ستاره شناسی برای شناخت زمان . [امام علی علیه السلام]